Köszöntjük a BÚZAMAG KÖZÖSSÉG oldalán!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Isten szeret téged!

"Drága vagy szememben, becses vagy, és én szeretlek téged!" Iz 43,4

"A szívbeli bánat leveri az embert, de a szép szó felderíti! Péld 12,25

"Íme, nem rövid az Úr keze, hogy ne tudna megszabadítani, és nem tompa a füle, hogy ne hallana;

hanem a ti bűneitek lettek válaszfallá köztetek és Istenetek között,

és a ti vétkeitek fedték el arcát előletek, hogy ne hallgasson meg. Iz 59,1-2

"Nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről.” 1Kor 2,2

"Dicsőítlek téged, mert olyan csodálatosan alkottál, és tudom jól, milyen csodálatos minden műved! Zs 139,14

"Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, zöldellő legelőkön adott nekem helyet, csöndes vizekhez vezetett engem.

Felüdítette lelkemet, és az igazság ösvényein vezetett az ő nevéért.

Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vessződ és pásztorbotod megvigasztaltak engem.

Asztalt terítettél számomra azok előtt, akik szorongatnak engem.

Olajjal kented meg fejemet, és kelyhem csordultig töltötted.

Mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig." Zsoltárok 23

"A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik,

nem fuvalkodik fel, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem feltételezi a rosszat,

nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal; mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet soha meg nem szűnik. 1Kor 13,4-8

"Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízetlenné válik, mivel sózzák meg?" Mt 5,13

"Gyönyörködj az Úrban, ő megadja neked szíved kéréseit" Zs 37,4

"Hálát adok neked, Uram, a népek között, zsoltárral dicsérlek a nemzetek között." Zs 57,10

"Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem magasság, sem mélység, sem más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban van." (Róma 8,38)

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3,16)

"Ne gondoljatok a régi dolgokra, és az elmúltakra ne figyeljetek! Íme, én újat cselekszem, most sarjad, talán nem tudjátok?" Iz 43,18

"Hiábavaló hajnal előtt kelnetek, és késnetek a lefekvéssel, akik a fáradság kenyerét eszitek, hiszen ő álmában is megad mindent annak, akit kedvel. Zs 127,2

Intenzívebbé kell tenni a főpásztorok és az egyházi mozgalmak közötti párbeszédet, amely hasznosítandó értékes erőforrás az egyházban. Ennek a kívánságának adott hangot pénteken délelőtt XVI. Benedek, amikor fogadta a karizmatikus mozgalmak katolikus testvériségének tagjait. A kihallgatás résztvevői a napokban Assisiben tartották nemzetközi konferenciájukat a következő témáról: „A keresztre feszített Krisztust hirdetjük, aki Isten ereje és bölcsessége”. Becslések szerint a világon ma 500 millióra tehető a karizmatikusok száma, amelyből 120 millió a katolikus.

Az egyházi mozgalmak és az új közösségek, amelyek a II. Vatikáni Zsinat után virágzottak ki, az Úr egyedülálló ajándékot és értékes erőforrást jelentenek az egyházi élet számára. Bizalommal kell őket fogadni és értékelni hozzájárulásukat a közösség szolgálatában. A mozgalmak és új közösségek a Szentlélek „kisugárzásai” az egyházban és a mai társadalomban. A karizmatikus mozgalmak katolikus testvériségének érdeme, hogy felhívta a figyelmet az egyházban a Szentlélek kegyelmi adományaira. 

A pápa a katolikus egyház katekizmusából kiindulva hangsúlyozta az új karizmák értékét és fontosságát, amelynek hitelességét azonban az egyházi tekintélyének való alárendelődés biztosítja. Éppen azért, mert a mozgalmak és egyházi közösségek ígéretes virágzását tapasztaljuk, fontos, hogy a püspökök körültekintően, bölcsen és jószándékkal viszonyuljanak hozzájuk. A Szentatya ezután annak a kívánságának adott hangot, hogy váljon intenzívebbé a főpásztorok és az egyházi mozgalmak közötti párbeszéd minden szinten: a plébániákon, az egyházmegyékben és az Apostoli Szentszékkel. 

 
XVI. Benedek üdvözölte a testvériség szándékát, hogy állandó képzőközpontot hoz létre a karizmatikus mozgalmak tagjainak és felelőseinek, valamint, hogy a társaság székhelyét Rómába helyezi át. Így szorosabb kapcsolatot ápolhat a Világiak Pápai Tanácsával. Majd emlékeztetett rá: a testvériség egyik célkitűzése, hogy megóvja a karizmatikus közösségek katolikus identitását és ösztönözze őket a püspökökkel és a pápával való szoros kapcsolat fenntartására.

Forrás: www.oecumene.radiovaticana.org