Köszöntjük a BÚZAMAG KÖZÖSSÉG oldalán!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Isten szeret téged!

"Drága vagy szememben, becses vagy, és én szeretlek téged!" Iz 43,4

"A szívbeli bánat leveri az embert, de a szép szó felderíti! Péld 12,25

"Íme, nem rövid az Úr keze, hogy ne tudna megszabadítani, és nem tompa a füle, hogy ne hallana;

hanem a ti bűneitek lettek válaszfallá köztetek és Istenetek között,

és a ti vétkeitek fedték el arcát előletek, hogy ne hallgasson meg. Iz 59,1-2

"Nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről.” 1Kor 2,2

"Dicsőítlek téged, mert olyan csodálatosan alkottál, és tudom jól, milyen csodálatos minden műved! Zs 139,14

"Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, zöldellő legelőkön adott nekem helyet, csöndes vizekhez vezetett engem.

Felüdítette lelkemet, és az igazság ösvényein vezetett az ő nevéért.

Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vessződ és pásztorbotod megvigasztaltak engem.

Asztalt terítettél számomra azok előtt, akik szorongatnak engem.

Olajjal kented meg fejemet, és kelyhem csordultig töltötted.

Mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig." Zsoltárok 23

"A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik,

nem fuvalkodik fel, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem feltételezi a rosszat,

nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal; mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet soha meg nem szűnik. 1Kor 13,4-8

"Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízetlenné válik, mivel sózzák meg?" Mt 5,13

"Gyönyörködj az Úrban, ő megadja neked szíved kéréseit" Zs 37,4

"Hálát adok neked, Uram, a népek között, zsoltárral dicsérlek a nemzetek között." Zs 57,10

"Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem magasság, sem mélység, sem más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban van." (Róma 8,38)

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3,16)

"Ne gondoljatok a régi dolgokra, és az elmúltakra ne figyeljetek! Íme, én újat cselekszem, most sarjad, talán nem tudjátok?" Iz 43,18

"Hiábavaló hajnal előtt kelnetek, és késnetek a lefekvéssel, akik a fáradság kenyerét eszitek, hiszen ő álmában is megad mindent annak, akit kedvel. Zs 127,2

Az április 29-én, Riminiben megnyílt és május 2-án véget érő összejövetel témája: „A Szentlélek tesz tanúságot, mert ő az igazság”. A Szentatya üzenetében lelki közelségéről biztosítja a Karizmatikus Megújulás mozgalmának nagy családját, amelynek olasz országos elnöke Salvatore Martínez.
A Tarcisio Bertone bíboros államtitkár aláírásával küldött üzenetében, a pápa arra buzdítja a mozgalom tagjait, hogy járuljanak hozzá olyan világi hívek képzéséhez, akik készek egyházi és társadalmi felelősségük vállalására. A papságnak szentelt év különösen jó alkalom arra, hogy egy napot a papi hivatásnak szenteljenek. A Szentatya azt kéri, hogy mutassanak rá a papi szolgálat teljes szépségére, óriási méltóságára, mint ahogy erről tanúskodott életével az ars-i plébános, és ahogy ma is sok-sok pap él Olaszországban és szerte a világban. A pápa továbbá javasolja, hogy elmélkedjenek „pünkösd kultúrájáról”, amelynek célja, hogy felnőttek és fiatalok mindig a gazdag, katolikus lelki és kulturális hagyomány fényében gondolkodjanak és cselekedjenek.

XVI. Benedek elismeréssel szól a mozgalom elkötelezettségéről, amely a börtönbüntetésüket töltő, vagy már kiszabadult emberek és hozzátartozóik társadalmi beilleszkedését segíti elő. Ezirányú tevékenységük különösen értékes ma, a büntetés-végrehajtási intézetek nehézségekkel teli időszakában. Nagy szükségük van a reményre, az evangéliumra. A Szentatya végül örömét fejezte ki, hogy a Karizmatikus Megújulás részt kíván venni a názáreti Nemzetközi Családközpont építésében.

A Vatikáni Rádió helyszíni tudósítója arról számolt be Riminiből, hogy a pápa üzenetét nagy örömmel és hosszú tapssal fogadta a karizmatikus mozgalom összejövetelének 20 ezer résztvevője. Leonardo Sandri bíboros, a Keleti Egyházak Kongregációjának prefektusa csütörtökön este mondott homíliájában „világító lámpásnak” nevezte a názáreti Nemzetközi Családközpontot. Olyan gondviselésszerű kezdeményezésről van szó, amely az egész világnak hirdeti majd a Krisztus elgondolása szerinti családot.

Az összejövetel résztvevőihez üzenetben fordult Stanislaw Rylko bíboros, a Világiak Pápai Tanácsának elnöke is, aki hangsúlyozta: „a papok ajándékot jelentenek a Karizmatikus Megújulás mozgalmának”. A mozgalmak és az új közösségek pedig a kegyelem jelei, mivel azokban számos papi hivatás születik.
 
Vatikáni Rádió/Magyar Kurír