Köszöntjük a BÚZAMAG KÖZÖSSÉG oldalán!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Isten szeret téged!

"Drága vagy szememben, becses vagy, és én szeretlek téged!" Iz 43,4

"A szívbeli bánat leveri az embert, de a szép szó felderíti! Péld 12,25

"Íme, nem rövid az Úr keze, hogy ne tudna megszabadítani, és nem tompa a füle, hogy ne hallana;

hanem a ti bűneitek lettek válaszfallá köztetek és Istenetek között,

és a ti vétkeitek fedték el arcát előletek, hogy ne hallgasson meg. Iz 59,1-2

"Nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről.” 1Kor 2,2

"Dicsőítlek téged, mert olyan csodálatosan alkottál, és tudom jól, milyen csodálatos minden műved! Zs 139,14

"Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, zöldellő legelőkön adott nekem helyet, csöndes vizekhez vezetett engem.

Felüdítette lelkemet, és az igazság ösvényein vezetett az ő nevéért.

Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vessződ és pásztorbotod megvigasztaltak engem.

Asztalt terítettél számomra azok előtt, akik szorongatnak engem.

Olajjal kented meg fejemet, és kelyhem csordultig töltötted.

Mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig." Zsoltárok 23

"A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik,

nem fuvalkodik fel, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem feltételezi a rosszat,

nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal; mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet soha meg nem szűnik. 1Kor 13,4-8

"Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízetlenné válik, mivel sózzák meg?" Mt 5,13

"Gyönyörködj az Úrban, ő megadja neked szíved kéréseit" Zs 37,4

"Hálát adok neked, Uram, a népek között, zsoltárral dicsérlek a nemzetek között." Zs 57,10

"Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem magasság, sem mélység, sem más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban van." (Róma 8,38)

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3,16)

"Ne gondoljatok a régi dolgokra, és az elmúltakra ne figyeljetek! Íme, én újat cselekszem, most sarjad, talán nem tudjátok?" Iz 43,18

"Hiábavaló hajnal előtt kelnetek, és késnetek a lefekvéssel, akik a fáradság kenyerét eszitek, hiszen ő álmában is megad mindent annak, akit kedvel. Zs 127,2

Az egyháznak szüksége van a Szentlélekre. Ferenc pápa pénteken délben fogadta a karizmatikus mozgalmak katolikus testvériségének tagjait 16. nemzetközi konferenciájuk alkalmából. A karizmatikusokat P. Raniero Cantalamessa, a Pápai Ház prédikátora vezette. A találkozón jelen volt Giovanni Traettino tiszteletes, Ferenc pápa régi barátja. A Szentatya beszédét az egység a különbözőségben témára összpontosította. A vér ökumenizmusa egyesíti a sok keresztény vértanút a világ minden részén. 

Az egyszínűség nem katolikus, nem keresztény, a különbözőségben kell keresni az egységet. Az egység nem azt jelenti, hogy kötelezően mindent együtt csinálunk, és ugyanúgy gondolkodunk, vagy hogy elveszítjük identitásunkat. Az egység a meghallgatni tudás, a különbözőségek elfogadása, a szabadság, hogy különbözőképpen gondolkodjunk és ez meg is nyilvánuljon. Mindezt a másik tiszteletben tartásával téve, aki a testvérem. Ne féljetek a különbözőségtől! – mondta a pápa. 

Ferenc pápa az imát a lélegzéshez hasonlította. Amikor belélegzünk, az imában a Lélek új levegőjét kapjuk és amikor kilélegzünk, Jézus Krisztust hirdetjük a Lélektől ösztönözve. Senki sem élhet lélegzés nélkül. Isten imádása és a küldetés nélkül a keresztény sem él keresztény módon. 

A pápa utalt a karizmatikus megújulás mozgalomra, amely emlékeztette az egyházat a dicsőítő ima szükségességére és jelentőségére. A közbenjáró ima ma kiáltás az Atyához üldözött és meggyilkolt testvéreinkért, valamint zaklatott világunk békéjéért. Nem szabad elfelejtenünk, hogy Jézus vére, amelyet keresztény testvéreink világszerte kiontanak érte az egységre ösztönöz. Üldözőink számára nem vagyunk megosztottak, nem vagyunk lutheránusok, ortodoxok, evangélikusok, katolikusok… Nem, hanem egyek vagyunk! Számukra keresztények vagyunk, ezen túl más nem érdekli őket. Ez a vér ökumenizmusa, amelyet ma élünk – zárta beszédét Ferenc pápa a karizmatikus mozgalmak katolikus testvériségének tagjaihoz.


Forrás: Vatikáni rádió