Köszöntjük a BÚZAMAG KÖZÖSSÉG oldalán!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Isten szeret téged!

"Drága vagy szememben, becses vagy, és én szeretlek téged!" Iz 43,4

"A szívbeli bánat leveri az embert, de a szép szó felderíti! Péld 12,25

"Íme, nem rövid az Úr keze, hogy ne tudna megszabadítani, és nem tompa a füle, hogy ne hallana;

hanem a ti bűneitek lettek válaszfallá köztetek és Istenetek között,

és a ti vétkeitek fedték el arcát előletek, hogy ne hallgasson meg. Iz 59,1-2

"Nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről.” 1Kor 2,2

"Dicsőítlek téged, mert olyan csodálatosan alkottál, és tudom jól, milyen csodálatos minden műved! Zs 139,14

"Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, zöldellő legelőkön adott nekem helyet, csöndes vizekhez vezetett engem.

Felüdítette lelkemet, és az igazság ösvényein vezetett az ő nevéért.

Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vessződ és pásztorbotod megvigasztaltak engem.

Asztalt terítettél számomra azok előtt, akik szorongatnak engem.

Olajjal kented meg fejemet, és kelyhem csordultig töltötted.

Mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig." Zsoltárok 23

"A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik,

nem fuvalkodik fel, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem feltételezi a rosszat,

nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal; mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet soha meg nem szűnik. 1Kor 13,4-8

"Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízetlenné válik, mivel sózzák meg?" Mt 5,13

"Gyönyörködj az Úrban, ő megadja neked szíved kéréseit" Zs 37,4

"Hálát adok neked, Uram, a népek között, zsoltárral dicsérlek a nemzetek között." Zs 57,10

"Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem magasság, sem mélység, sem más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban van." (Róma 8,38)

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3,16)

"Ne gondoljatok a régi dolgokra, és az elmúltakra ne figyeljetek! Íme, én újat cselekszem, most sarjad, talán nem tudjátok?" Iz 43,18

"Hiábavaló hajnal előtt kelnetek, és késnetek a lefekvéssel, akik a fáradság kenyerét eszitek, hiszen ő álmában is megad mindent annak, akit kedvel. Zs 127,2

fulop 2015 csikT.A.: Rájöttem, hogy bármilyen vággyal Isten elé állok, és kérek tőle egy kis dolgot, akkor Ő egy hatalmas dologgal válaszol nekem. Megértettem, hogy Isten feltétel nélkül szeret és elfogad engem. Néha magamat nehéz elfogadnom a fölösleges kilóim miatt, és hasonlítgatom magam másokkal. Péntek éjjel azt álmodtam, hogy világoskék szemeim van(amire régebb vágytam), és nagyon sovány vagyok (amire ugyancsak mindig is vágytam). De amikor tükörbe néztem nem tetszettem magamnak és Istennek sem, noha olyan voltam, amire vágytam. Reggel, amikor felkeltem, és álmos szemekkel a tükörbe néztem, nagyon szépnek láttam magam. Az álmomon keresztül is üzent Isten, hogy Ő így szeret, ahogy vagyok, és hogy én is fogadjam el önmagamat.

P.-B. Zs.: Az egyik nagyon  mélyen megérintő rész az volt, amikor elhangzott a meghívás, hogy adjuk át az életünket Jézusnak, és írjuk le azokat a területeket is, amelyeket átadunk. Azt éreztem, hogy ülök a székemen, de mintha esnék le róla. Aztán elmentem az egyik imapárhoz, ahol át tudtam adni az életem, és meghozni a döntést Jézus mellett.

T.K.: Amit megtapasztaltam, hogy nagyobb bizalmat kaptam Isten fele, megértettem, hogy Ő tényleg úgy fogad el, ahogy vagyok. Új erőt kaptam abból, hogy Istennél van megbocsátás. A Szentlélek vezetett el erre a kurzusra. Itt megerősödtem és feltöltődtem.

Sz. É.: Nagyon érdekes megtapasztalásom volt a hétvégén. Nehezen indult minden, kérdéses volt, hogy el fogok-e tudni jönni, de tudtam, hogy itt kell lennem valamiért. A legfontosabb dolog, ami ma fogalmazódott meg bennem, hogy mi is a közösség valójában, és mit jelent közösséghez tartozni. Már egy ideje többen hívtak közösségbe, de én folyamatosan nemet mondtam. A közvetlen barátnőim járnak közösségbe, de nekem olyan távolinak tűnt. Itt a kurzuson megértettem a közösség lényegét, és azt, hogy vannak dolgok, amiket egyedül nem tudok végig csinálni. Szükségem van közösségre.

K.R.: Igazából mindig is kerestem Istent. Amit itt megtapasztaltam, hogy Isten tényleg így szeret, ahogy vagyok. Az életátadás után Isten azt üzente nekem, hogy örül, hogy ezt a lépést megtettem, és   csodálatos dolgokat tartogat számomra.  Ez számomra meglepő volt, mert eddig felfoghatatlan volt, hogy Isten üzenhet nekem. 

M.Sz.: A kurzus olyan élményt adott, amelyre abszolút nem számítottam. A szentlélek ereje csodálatos. Rég elfelejtett emlékeket hozott elő. Vissza vitt a gyermekkoromba, amikor sokkal közelebb voltam Istenhez, és hogy régebb mennyit imádkoztam, és mekkora hittel, odaadással, minden este. 
A kurzus óta azon vagyok, hogy vissza hozzam azt az odaadást, azt az érzést, azt a nagy hitet az életembe. 
Nyugodtabb lettem, és még többet mosolygok az embereknek, mint eddig. Konkrétan nem tudom megmagyarázni, hogy miért. 
Mindenkinek el kéne végezni egyszer legalább ez a kurzust!