Köszöntjük a BÚZAMAG KÖZÖSSÉG oldalán!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Isten szeret téged!

"Drága vagy szememben, becses vagy, és én szeretlek téged!" Iz 43,4

"A szívbeli bánat leveri az embert, de a szép szó felderíti! Péld 12,25

"Íme, nem rövid az Úr keze, hogy ne tudna megszabadítani, és nem tompa a füle, hogy ne hallana;

hanem a ti bűneitek lettek válaszfallá köztetek és Istenetek között,

és a ti vétkeitek fedték el arcát előletek, hogy ne hallgasson meg. Iz 59,1-2

"Nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről.” 1Kor 2,2

"Dicsőítlek téged, mert olyan csodálatosan alkottál, és tudom jól, milyen csodálatos minden műved! Zs 139,14

"Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, zöldellő legelőkön adott nekem helyet, csöndes vizekhez vezetett engem.

Felüdítette lelkemet, és az igazság ösvényein vezetett az ő nevéért.

Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vessződ és pásztorbotod megvigasztaltak engem.

Asztalt terítettél számomra azok előtt, akik szorongatnak engem.

Olajjal kented meg fejemet, és kelyhem csordultig töltötted.

Mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig." Zsoltárok 23

"A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik,

nem fuvalkodik fel, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem feltételezi a rosszat,

nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal; mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet soha meg nem szűnik. 1Kor 13,4-8

"Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízetlenné válik, mivel sózzák meg?" Mt 5,13

"Gyönyörködj az Úrban, ő megadja neked szíved kéréseit" Zs 37,4

"Hálát adok neked, Uram, a népek között, zsoltárral dicsérlek a nemzetek között." Zs 57,10

"Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem magasság, sem mélység, sem más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban van." (Róma 8,38)

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3,16)

"Ne gondoljatok a régi dolgokra, és az elmúltakra ne figyeljetek! Íme, én újat cselekszem, most sarjad, talán nem tudjátok?" Iz 43,18

"Hiábavaló hajnal előtt kelnetek, és késnetek a lefekvéssel, akik a fáradság kenyerét eszitek, hiszen ő álmában is megad mindent annak, akit kedvel. Zs 127,2

kincsesladaTanúságtételek - Fülöp kurzus, Csíkszereda, 2018. február 19-21.

A Fülöp kurzus megváltoztatta az életemet merem, ezt kijelenti. 2014-ben is részt vettem a Fülöp kurzuson, de akkor nem tudtam átadni magam teljesen. Voltak területek az életemben, amelyeket én akartam megoldani és nem engedtem oda be az Istent. Éreztem egy vágyat a szívemben, hogy nekem újra el kell végeznem a Fülöp kurzust és így vettem részt újra rajta. Nagy változás volt, amit tapasztaltam, hogy Isten úgy szeret, ahogy vagyok. Ez számomra eléggé nagy meg tapasztalás volt, hiszen az életem során ahányszor bűnt követtem el úgy éreztem, hogy most egy darab kiszakadt belőlem, hogy egyre kisebb vagyok és nem beszélve arról, hogy úgy tartottam Isten kevésbé szeret, mert újra és újra beleestem abba a bűnbe. Ez eléggé kihatott az önbizalmamra is, sokat küszködtem vele, mindenkinek meg akartam felelni és mikor nem jött úgy össze, akkor persze én voltam az, akinek semmi sem jön össze és még a Jó Istennél is elbukott. A Szentlélek kiáradáskor is az jött, hogy én egy kincsesláda vagyok, tele drágakövekkel. Isten egy nagyított  szánt számomra, hogy azon keresztül az Ő szemével nézzem magam. Ekkor már teljesen éreztem, hogy úgy vagyok jó, ahogy vagyok, nem kell megfeleljek senkinek és így szeret engem az Isten. Ez adta a legvégső lökést számomra. Még ma is bennem él a hétvége lendülete és azon vagyok, hogy ez meg is maradjon.

T. T.


A Fülöp kurzus számomra egy újabb felfedezés volt. Mély nyomot hagyott bennem az, hogy újra megtapasztalhattam  azt, hogy az Isten mennyire szeretem engem, bármikor és annak ellenére, hogy bűnös ember vagyok, ő nem ítél el, hanem ugyanúgy szeret. Értem halt meg a kereszten és ezáltal megváltott engem, hogy nekem örök életem legyen. Eddig is tudtam ezeket, de most mély megtapasztalás volt ez. Be tudtam fogadni ezeket a szívemben, és ezekkel együtt fogok élni továbbra is. Köszönöm a szervezőknek, hogy ilyen lelkesen végezték munkájukat.

T. P.


Hálásan köszönöm ezt a néhány napot, amit együtt töltöttünk. Nagyon sok bibliai részt most értettem meg a tanításokból. Éreztem az imádság hatalmas erejét, a dicsőítésről nem is beszélve. Dicsőség az Úrnak, a sok belső örömért, amit átéltem. Nekem is, mint mindenki másnak sok nehézség volt és van az életemben. Amikor imádkoztak értem a testvérek nagyon mélyről jött valami belőlem, úgy éreztem több év fájdalmát sírtam ki. Ugyanakkor örültem is. Még sok minden van bennem.

B. P.


Amikor beiratkoztam a kurzusra nem is egészen tudtam, hogy mért is megyek, mert „én már megtértem”. Elég rossz lelki állapotban érkeztem, idegesen, és párkapcsolati, iskolai problémákkal. A kurzus nemcsak az istenkapcsolatomat építette újjá, hanem problémáimra, kérdéseimre is választ hozott, azáltal, hogy Istenre bíztam azokat. A kurzus jótékony hatását még a mai nap is éreztem. Annak ellenére, hogy hétfő volt, örömmel vágtam neki a napnak, és végre a normális szintemet teljesítettem. A kurzuson rájöttem hogy nem elég a hit, kell a megtérés is, hogy a bűnös természetem választ el Isten szeretetétől. Arra is rájöttem, hogy az eddigi száraz időszakom magamnak köszönhetem, hisz elutasítottam a Szentlelket. Ezt a hibámat sikerült Istennel korrigálni.

Köszönöm hogy részt vehettem a kurzuson.

P. E. Zs.


Újmódon találkoztam Istennel A Fülöp kurzuson mélyen megtapasztaltam, hogy Isten mindig új módon akar szólni hozzám és új ajándékokkal lep meg, ha megnyitom szívemet, és őszintén vágyakozom a Vele való személyes találkozásra. Ez a kurzus segített abban, hogy a már ismert elméleti tudás a szívembe mélyen belevésődjön. Egy új látásmódra tanított meg: ne magamra figyeljek, hanem Jézusra és a Lélek hangjára a szívemben. Egyre jobban hiszek a Szentlélek meglepetéseiben, abban, hogy Ő átformálja szívemet, átformálja a világot és lehetővé teszi a lehetetlennek látszót. Rá bíztam életemet, szívemet, egész lényemet, és tudom, hogy a legjobb kezekben vagyok. Isten végtelen szeretetéről és irgalmáról szeretnék tanúságot tenni életemmel és ezt küldetésként élem meg.

M. n.


kalitkaKalitkába zárt madárként érkeztem a kurzusra. Nem éreztem méltónak magamat se Isten, sem ember előtt az élettől kapott sérüléseim és  bűneim  miatt.  A tanításokon  keresztül  szólt hozzám az Úr : "Túlságosan szeretlek ahoz, hogy úgy hagynálak, ahogy vagy!". Vagyis az csengett visszhangként fülembe nem hagylak békén. Tudatosult bennem az Úr valami többet készített számomra, mint amire  én számítottam. Irgalmam átmoss teljesen, ha megengeded! Ez meg is történt  Istennek hála. Kalitkából kilépve kiengesztelődtem, nem hibáztatom édesanyám, nem neheztelek többé rá azért, hogy hogyan nevelt az ítélet nem rám tartozik. Fizikai gyógyulást keresve a természetgyógyászt tekintettem  fontosabbnak, mert más értékrend uralta szívemet. Múltam  megkötöző bilincseit döntöttem többé nem viselem. Felismertem, nem csak az eszembe, hanem a szívembe is be kell fogadjam Isten igazságait. A kurzuson a sok motiváció eszközökön keresztül is, hatást gyakorolt lelkemre, megerősítve: attól vagyok értékes, hogy  Isten gyermeke vagyok és, ha én lettem volna egyedül a világon Ő személyesen értem és helyettem, akkor is meghalt volna a kereszten. Gyönyörű pillanat volt az életünk minden területének odahelyezése Isten uralma alá, és ahogyan a Szentlélek  kiosztotta ajándékait közöttünk. Azok számára, akik megszeretnék tapasztalni Isten végtelen irgalmát, hogy mennyire oda van személyesen értük, s válaszolni  akarnak e nagy szerelemre, ez a kurzus, amely célba vezet! Dicsőség az Úrnak mindent  megújító hatalmáért!  Krisztusban új teremtményekké váltunk!

P. Cs.


Nagyon hálás vagyok a mennyei Papának, hogy rávezetett az Ő útjára és megmutatta számomra ezt a kurzust és nektek is! A kurzus alatt megtanultam a személyszállítás folyamatát, hogyan is juthatunk el A pontból a B pontba. Amikor először beléptem az épületbe, nagyon megvoltam illetődve, még inkább ijedve, nem voltam képes átélni a hely szellemiségét, nem voltam képes magamba fogadni Isten jóságát. Ahogy beléptem, Józsi bátya jött velem szembe, mosolyogva köszöntött, látszott rajta az öröm, szemei csillogtak a lámpák fényében. Mikor átjutottam rajta, azonnal Csilla nővér köszöntött, rajta is a határtalan örömöt, boldogságot éreztem, a feltétel nélküli szeretetet, Isten szeretetét. Úristen, hová jöttem én? Na mindegy, a mai napot még túlélem, és holnap majd nem jövök, kitalálok valamit - gondoltam magamban. Nem így történt. A péntek este nagyon gyorsan eltelt, a végére nagyon elfáradtam, de megtapasztalhattam a mennyei Papa végtelen szeretetét és elfogadását, ami az egész termet átjárta. Szintén jóleső érzéssel töltött el, hogy a szervezők arcán látszott az, hogy szívvel, és, ami a legfontosabb, lélekkel csinálják az egészet, és ez igenis sokat jelent nekik. Megtanultam, hogy a mennyei Papa úgy szeret, ahogy vagyok, bármit teszek, bármikor, ha bűnt követek el, Ő akkor sem lök el magától, ezzel saját magamat vágom el tőle, az élettől. Jézus feláldozta magát értünk, emberré lett, a mi mocskunkban járt, így átgondolva, az a minimum, ha mi is felajánljuk magunkat neki, és az ő tanítását követjük. A kurzus legmeghatóbb pillanata az volt, mikor a Szentlélek ajándékaiért imádkoztak értünk, és közvetítették Jézus üzenetét. Még mindig hihetetlen az egész. Mindenki sírt, volt, aki zokogott, de szemükben mégsem a bánat, hanem az öröm könnyei látszottak, mindenki számára jelentett valamit az üzenet, amit kapott. Ez az egész egy többlépcsős folyamat volt, amit sikeresen végigcsináltam, és most újra olyan közelinek érzem  a Szeretetet, mint még soha. Megtanultam szeretni, mindenkit szeretni, a teljes világnézetem megváltozott és ezt részben Istennek köszönhetem, részben a szervezőknek, részben pedig magamnak. Mások tanúságtételeiből erőt merítettem, tanultam az Ő hibáikból, hisz: Aki nem tanul a történelemből, kénytelen lesz megismételni azt. Most itt vagyok a B pontban, újra feltöltődve, új lelkülettel, és az utóbbi hónapok történései ellenére, mégis, Hiszek! Hiszünk!

Cs. H.


A kurzus óta másképp viszonyulok Istenhez és az életemhez, hiszen a hétvégén megtapasztaltam Isten feltétel nélküli szeretetét irántam és minden ember iránt. Ő az, akiben valóban bízhatok, s akitől nem kell félnem, aki képes átalakítani, és állandó pártfogóm, menedékem. Örömteli életet szán nekem és mindenkinek, Vele bátran járhatom utamat, a Vele való személyes kapcsolatból fakadó szabadságot és harmóniát senki se veheti el. Köszönöm, hogy rájöhettem, az örök élet már itt a földön elkezdődik, és nem kell várnunk halálunkig, hogy eljöjjön a boldogság, mert Isten országa köztünk van. A hétvége nemcsak a megismert igazságok miatt volt felemelő számomra, hanem a közvetlen, felszabadult hangulat is hatással volt rám, mert olyan emberek között lehettem, akikből sugárzik Isten, és az, hogy Vele élni nem valami olyan, amitől az ember besavanyodik.

U. H.


Fülöp kurzuson sok mindent megtanultam, többek között azt is, hogy Isten úgy szeret, ahogy vagyok. Sok erőt adott nekem ez a kurzus. Közelebbről megismerhettem a Szentírást. Örülök, hogy ott lehettem, és közelebb kerülhettem Istenhez. A kurzuson megtapasztalhattam Isten szeretetét.

Köszönöm a lehetőséget! 

T. T.


Nagyon örülök, hogy részt vehettem a hétvégi Fülöp kurzuson. Nagyon eltávolodtam Istentől az elmúlt néhány évben. Mások unszolására elmentem a kurzusra, ami egyik legjobb dolog volt az életemben. Csodálatos élmény volt megtapasztalni Isten szeretetét, a Szentlélek erejét. Ezután tenni fogok, hogy ez így is maradjon és az Isten és közöttem lévő szakadék eltűnjön.

B. E.


Köszönöm szépen, még egyszer  a kurzust. Még mindig a hatása alatt vagyok és remélem így is marad. Rég nem éreztem, az Isten jelenlétét az életemben ennyire. Elvoltam tévelyedve, mindig is volt bűntudatom de tompítottam, mostanában magamban . Az imádkozások és énekek fel lazítottak, habár nem ragaszkodtam az énekekhez, de utólag belátom fontos volt az is. Elérzékenyültem és meghatódtam a sok nehéz tanúságtételektől, de viszont erőt adott, az hogy másnak is vannak problémái, de Istenen keresztül próbálják felfogni és megoldani. Nagyszerű és félelmetesen nagy erőt éreztem magamban, amikor imádkoztatok értem, tudtam, hogy a kapocs megerősödött újból köztem és a Szentháromság között. Az autó balesetem is hozzá járult ehhez, na meg a határozott döntés, hogy engedem Istennek, hogy áthassa az életemet. Amiket kértem tőle, vagyis pontosabban rábíztam, mert nem tudom megoldani nélküle már ebben a három napban rengeteget segített. Köszönöm Istenem .

N. K.


Úgy érzem, kaptam egy új életet, tudok újra mosolyogni, a jó és szép dolgokra gondolni. Veletek megtanultam, hogy sohasem vagyok egyedül. Isten szeret és mindig velem van. Köszönöm nektek.

Sz. A.


Nagyon hálás vagyok, hogy ott lehettem a Fülöp kurzuson. Minden percét ajándékként éltem meg. Sok akadályt kellett legyőznöm, hogy eljussak, ugyanis minden valahogyan arra a hétvégre zsúfolódott be. De hála Istennek eljutottam, hiszen ott kellett lennem! A sok rohanás és problémák következtében, úgy érzem, hogy teljes mértékben szombaton érkeztem meg. Összezavarodottan és nyugtalanul vágtam neki a kurzusnak, remélve, hogy megtalálom azt a nyugalmat és békét, amelyre vágyom, és azt a megerősödést lelkileg, amire szükségem van a folytatáshoz. Az egyik legfontosabb üzenet számomra, amit megértettem, és megtapasztalhattam, hogy Isten nem büntet minket, hanem bűnösön is szeret, és mi szakítjuk el magunkat tőle a bűneinkkel. De a megváltás által, újabb esélyt kaptunk a megtérésre, és élnünk kell ezzel a lehetőséggel újra és újra. Az imák alatt, amikor imádkoztak értem, nyilvánvalóvá vált, hogy valóban várt rám Jézus, hogy ott legyek. Egy mezei virágcsokorként tekint rám, annak ellenére, hogy bűnös vagyok. És várt rám! Jó, hogy itt vagy! Már vártalak! – számomra ezek a mondatok nagyon sokat jelentettek, nagyon szükségem volt rájuk. A Szentlélek hívásakor úgy érzem, hogy tényleg megkaptam azt a nyugalmat és lelki békét, amire vágytam, amit kutattam. Tudom, hogy nem volt könnyű eddig sem, de veled voltam és leszek! – ez az üzenet talán mindent elmondott számomra, amire szükségem volt és van. Habár vissza kellett térni a hétköznapi életbe, és folytatni a mindennapi dolgokat, de úgy érzem más emberként tértem vissza.  Köszönöm!

K. A.