Köszöntjük a BÚZAMAG KÖZÖSSÉG oldalán!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Isten szeret téged!

"Drága vagy szememben, becses vagy, és én szeretlek téged!" Iz 43,4

"A szívbeli bánat leveri az embert, de a szép szó felderíti! Péld 12,25

"Íme, nem rövid az Úr keze, hogy ne tudna megszabadítani, és nem tompa a füle, hogy ne hallana;

hanem a ti bűneitek lettek válaszfallá köztetek és Istenetek között,

és a ti vétkeitek fedték el arcát előletek, hogy ne hallgasson meg. Iz 59,1-2

"Nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről.” 1Kor 2,2

"Dicsőítlek téged, mert olyan csodálatosan alkottál, és tudom jól, milyen csodálatos minden műved! Zs 139,14

"Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, zöldellő legelőkön adott nekem helyet, csöndes vizekhez vezetett engem.

Felüdítette lelkemet, és az igazság ösvényein vezetett az ő nevéért.

Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vessződ és pásztorbotod megvigasztaltak engem.

Asztalt terítettél számomra azok előtt, akik szorongatnak engem.

Olajjal kented meg fejemet, és kelyhem csordultig töltötted.

Mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig." Zsoltárok 23

"A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik,

nem fuvalkodik fel, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem feltételezi a rosszat,

nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal; mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet soha meg nem szűnik. 1Kor 13,4-8

"Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízetlenné válik, mivel sózzák meg?" Mt 5,13

"Gyönyörködj az Úrban, ő megadja neked szíved kéréseit" Zs 37,4

"Hálát adok neked, Uram, a népek között, zsoltárral dicsérlek a nemzetek között." Zs 57,10

"Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem magasság, sem mélység, sem más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban van." (Róma 8,38)

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3,16)

"Ne gondoljatok a régi dolgokra, és az elmúltakra ne figyeljetek! Íme, én újat cselekszem, most sarjad, talán nem tudjátok?" Iz 43,18

"Hiábavaló hajnal előtt kelnetek, és késnetek a lefekvéssel, akik a fáradság kenyerét eszitek, hiszen ő álmában is megad mindent annak, akit kedvel. Zs 127,2

hogyan-gyogyitott-jezus

Tanúságtételek a lelkigondozói kurzusról 2020. február 20-23.

Hála, hála, hála és köszönet az Istennek, a lelkigondozóknak és mindenkinek, aki imában hordozta a lelkigondozói kurzust! Nagyon mélyreható tanítások voltak, sokat gyógyulhattunk általuk. Köszönöm a személyes lelkigondozast, nagyon sokat segített. Olyan sérülések jöttek fel a lelkem mélyéről, amikről
azt hittem, már rég túlvagyok rajtuk. Most úgy érzem igazán sikerült átadni és bocsánatot kérni a Mennyei Atyától értük. Örülök, hogy ez alkalommal bocsánatot tudtam kérni és meg tudtam bocsátani magamnak, a Mennyei Atyának és mindenkinek, akinek ezzel tartoztam. Isten gyógyító kegyelmét kérem mindanyiunkra. ,,Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.” (Jo 3,5)
K. Enikő

 

ujszulott kezAz elmúlt időszakban Isten különleges kegyelme folytán nagy belső gyógyulások történtek a szívemben. Ennek ellenére éreztem, hogy valami még hiányzik, és szívem folyton Istenhez könyörgött segítségért. Konkrétan: sok küzdelem és ima után sorban sikerült megbocsátani azoknak a személyeknek, akik valamilyen formában megsebeztek életem folyamán. De éreztem azt, hogy ezeket a személyeket nem tudom szeretni és nem tudom szeretettel szemlélni őket. Jézus azt kéri, hogy szeressük ellenségeinket. Nincs más út, mint a megbocsátás és szeretet útja. Tudtam, hogy Isten segítsége és különleges kegyelme nélkül nem leszek erre képes. Amikor erre a kurzusra bejelentkeztem, nem is sejtettem, hogy itt szakad át a gát bennem. Átélhettem azt a csodát, hogy a lelkigondozó, és általa a Szentlélek vezetésével átnézhettem életem minden szakaszát egészen a fogantatásom pillanatától a mai napig. Megtapasztalhattam Isten irgalmas és feltétel nélküli szeretetét, gondoskodását bűneim és hűtlenségeim ellenére. Szívemet betöltötte a szeretet, az irgalom, a megbocsátás, az együttérzés, az elfogadás. Hatalmas béke tölt be, kiengesztelődve magammal, Istennel, emberekkel, helyzetekkel.
Köszönet a kurzus szervezőinek, előadóknak, lelkivezetőknek, akik mindent beleadtak a hétvégén, hogy megismerhessük Isten és a saját magunk igazságait. Isten fizesse! Hiszem és vallom, hogy az igazság tud szabaddá tenni bennünket!
B. Erzsébet 


fulopNyitott szívvel jöttem a kurzusra, megengedve Jézusnak, hogy felhozzon bennem minden sérülést és bíztam abban, hogy elindít egy olyan folyamaton, amelyben vele együtt sikerül gyógyulni. Hála Neki, így is volt. Felismertem olyan területeket, amelyeket soha nem gondoltam volna, hogy léteznek és egyáltalán, hogy részesei az én életemnek is. Nehéz volt kimondani az elnyomott sebeimet és elhinni, hogy csak döntés kérdése, hogy szeretném-e a gyógyulás folyamatát. Rengeteg erőt kaptam az ott levő személyektől, làtva és hallva a tanúsagtételeiket is, hogy Isten őket is hogyan formálja.
Mérhetetlen hálát és megkönnyebbülést érzek. Köszönök mindent!
F. Beáta.


fulop hitben lepAz előadások során a Szentlélek rámutatott olyan sérüléseimre, melyekre nem is emlékezhetnék, de felhozta, mert mélyen eltemetve ugyan, de meghatározták eddigi életem. Ráébredtem, hogy nem kell álarcokat viselnem, mert így vagyok szerethető, az értéktelenség, kisebbségrendűség érzését letettem. Mivel a sérüléseim nagyrészét a családom okozta, nehéz volt megbocsájtanom édesanyámnak, de sikerült, és most más szemmel tekintek rá, valóban elindult a gyógyulás folyamata.
Tíz éve körülbelűl olyan társaságba csöppentem, akik boszorkánysággal és reikivel is foglalkoztak, az ártalmatlannak tűnő játékaiknak nem tulajdonitottam jelentőséget....mostanig. Megértettem: az okkultizmus igazi ès valòdi veszèlyforràs, saját bőrömön tapasztalhattam – és azt is, hogy mennyire nehéz megszabadulni. Isten csodálatosan megmutatta, hogy ő az egyetlen Úr, és nem teremt

selejtet! Hála és dicsőség az Úrnak a jóságáért!
M.  Erzsébet


Hála mindenért a Jóistennek a lelkigondozói kurzusért, azokért is akik imádkoztak értünk és azokért is, akik a kurzust vezették. Ez a kurzus számomra megnyitott egy új kaput Isten felé, még közelebb kerültem Hozzá. A tanulság az, hogy a Szentlélek ereje mennyire működik, ha hagyjuk és nem mi akarjuk Isten dolgait irányítani, amit elkezdet az Isten bennünk. Engem nagyon megfogott a tanulság, hogy ne engedjük az ellenség nyilai eltaláljanak. Köszönöm mindenkinek azt a sok szeretetet, amit kaptam. Hála és dicsőség a mennyei Atyának és Jézus Krisztusnak a sok kegyelmért.

T. Lajos


Nagyon tömör üzenete volt a kurzusnak számomra. “Nem mindig érezni kell, hanem minden reggel felkelni és dönteni”. Mélyen megmaradt bennem ez a mondat. Még ezenkívül sokmindent meg kell emésztenem, minden reggel újra és újra meg kell bocsájtanom az embereknek és önmagamnak, de hiszem, hogy egy nap sikerül majd ezt tiszta szívből tenni. Rájöttem, hogy nincs mit köntörfalazni, sebeink vannak, voltak és lesznek is, közülük néhány erősen vérzik, néhányat leragasztottunk és van, ami már el van hegesedve. A kurzus ideje alatt az összes mély sérülés a felszínre tört bennem és úgy tépte le Isten azokat sebtapaszokat, mint én kisgyerekként a rágógumis tetoválásoknak a papírját a bőrömről. Semmi megvetés nélkül jött és a gondjai alá vett engem és a sebeimet, mert döntöttem és beengedtem az életem igen sötét mélységeibe is,  hogy munkálkodjon. Minden átalakulás fájdalmas, ahogy ez is, de boldogabb sosem voltam azt hiszem, mert tudom, hogy az én mennyei Atyám itt van velem és munkálkodik bennem. Mérhetetlen hálával tartozom Istennek és az egész csapatnak!

L. Robi


Nagyon sokmindent kaptam a lelkigondozói kurzustól. Megértettem, hogy Isten a múltban elkövetett bűneim ellenére is szeret engem és megbocsájtotta őket. Megtanultam azt is, hogy a megbocsátás döntés kérdése, és független az érzelmeinktől. Eddig abban a tudatban voltam, hogy a sérüléseimet kell cipeljem magammal, de most megértettem azt is, hogy sérülésenkből és azoknak a kovetkezmenyeiből meggyógyulhatunk Jézus Vére által.

H. Éva