Köszöntjük a BÚZAMAG KÖZÖSSÉG oldalán!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Isten szeret téged!

"Drága vagy szememben, becses vagy, és én szeretlek téged!" Iz 43,4

"A szívbeli bánat leveri az embert, de a szép szó felderíti! Péld 12,25

"Íme, nem rövid az Úr keze, hogy ne tudna megszabadítani, és nem tompa a füle, hogy ne hallana;

hanem a ti bűneitek lettek válaszfallá köztetek és Istenetek között,

és a ti vétkeitek fedték el arcát előletek, hogy ne hallgasson meg. Iz 59,1-2

"Nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről.” 1Kor 2,2

"Dicsőítlek téged, mert olyan csodálatosan alkottál, és tudom jól, milyen csodálatos minden műved! Zs 139,14

"Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, zöldellő legelőkön adott nekem helyet, csöndes vizekhez vezetett engem.

Felüdítette lelkemet, és az igazság ösvényein vezetett az ő nevéért.

Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vessződ és pásztorbotod megvigasztaltak engem.

Asztalt terítettél számomra azok előtt, akik szorongatnak engem.

Olajjal kented meg fejemet, és kelyhem csordultig töltötted.

Mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig." Zsoltárok 23

"A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik,

nem fuvalkodik fel, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem feltételezi a rosszat,

nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal; mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet soha meg nem szűnik. 1Kor 13,4-8

"Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízetlenné válik, mivel sózzák meg?" Mt 5,13

"Gyönyörködj az Úrban, ő megadja neked szíved kéréseit" Zs 37,4

"Hálát adok neked, Uram, a népek között, zsoltárral dicsérlek a nemzetek között." Zs 57,10

"Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem magasság, sem mélység, sem más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban van." (Róma 8,38)

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3,16)

"Ne gondoljatok a régi dolgokra, és az elmúltakra ne figyeljetek! Íme, én újat cselekszem, most sarjad, talán nem tudjátok?" Iz 43,18

"Hiábavaló hajnal előtt kelnetek, és késnetek a lefekvéssel, akik a fáradság kenyerét eszitek, hiszen ő álmában is megad mindent annak, akit kedvel. Zs 127,2

Tanúságtételek

Az evangelizáció elsődleges helye a családom

 

Az Egyház kincsei kurzus olyan kincsekre nyitotta fel a szemem, amikről eddig is tudtam, hogy léteznek, csak nem voltam tudatában az értéküknek. Most értettem meg, hogy ahhoz, hogy az enyém legyen a kincs, meg kell keressem, fel kell fedezzem őket. Megértettem, hogy a törvény értünk van, azért kaptuk, hogy megóvjon minket, a korlát szerepét kell betöltse az eletünkben, mert általa tudunk különbséget tenni a rossz és a jó között. A bűn Isten elleni támadás, megtöri, megszakítja a Vele való közösséget, de a bűnbánat szentségében Isten eltörli a mi bűneinket és visszaállítja a Vele való szeretetkapcsolatot.

Jobban hiszem hogy, Jézus tényleg él ma is és nem egy távoli istenség, hanem itt van közöttünk ma is.

Amilyen "tudatlanul"  érkeztem a Fülöp kurzusra, pont olyan meggazdagodva tértem haza onnan. Érdekes ez utána vált nyilvánvalóvá számomra, mikor imádkoztam, és nem azonnal a kurzuson. A Fülöp kurzuson inkább összezavarodtam, minthogy világossá váltak volna számomra a dolgok, közben azon is gondolkodtam, biztos, hogy jó helyen járok én?
Voltak olyan pillanatok is az első két nap, amikor bosszankodtam magamban és kérdeztem, mit keresek én itt, ezeket a dolgokat hallottam már ezerszer. De közbe rájöttem, hogy hallottam ugyan, csak éppen nem értettem, ez most teljesen más megvilágításban volt elém tárva, pont abba a fényben, ami az én szemembe azt a képet tudta vetíteni, amit az én eszem fel is tudott fogni és meg is értett.
A fülem is valahogy jobban hallott ezek után, úgyhogy nem hiábavaló volt a fáradozásotok, abba ne hagyjátok, mert sok ilyen ember van még a világban, mint én, aki azt hiszi jól lát és jól hall, csak éppen szelektív a hallása bizonyos szinten, amit nem lát be, mert hiányzik az a bizonyos plusz az életéből, amit más nyelven úgy nevezünk: Szentlélek. Mert Ő örök, volt, van és lesz mindörökké, akármerre fejlődhet a világ.

„Ha magamra nézek, nem látom meg Jézust, de ha Jézusra nézek, meglátom magam Benne! ...”

 

Nagyon egyszerű szavak ezek, de nagyon kemények számomra. Isten hatalmas dolgot tett velem az elmúlt időszakban, és ezt meg szeretném osztani veletek.

Több éve már, hogy Isten elhívott, hogy Őt kövessem, az Ő útján járjak, az Ő országát építsem. Ez idő alatt nagyon sokat formált, alakított, csiszolt engem, mint a keramikus az ő drága edényeit. Sokszor megtapasztaltam az Ő gondoskodását, csodáit életemben és családom életében. Mindezek után mégis eljött egy olyan időszak, amely sötétséget, kilátástalanságot, keserűséget, csüggedtséget hozott. Az ellenség kelepcéjébe kerültem, amelyben NEM-et mondtam az addig élt Istennel való életre, és hagytam magam az ellenség kezétől befolyásolni, és egyre mélyebbre kerülni.

Új szívet kaptam amely Jézusért lángol

 

Örömmel osztom meg veletek mindazt, amit az Úr a Pál kurzuson cselekedett velem.
Nagyon mélyen megtapasztaltam, hogy Jézus az egyetlen út, nincs más út rajta kívül, ami üdvösségre vezet, Ő az egyedüli megváltó és vele mindenre képes vagyok, mert Ő az, aki megerősít. Ezen a kurzuson Isten elvette minden félelmemet és megerősített. A Szentlélek hatalmas erővel töltött be, bátorságot adott és egy új szívet, amely Jézusért lángol.
Megértettem, hogy mikor hirdetem az örömhírt, akkor soha nem szabad kiegészítenem, felhígítanom a kérügmát, mert az  magába bomba. Megtapasztaltam, hogy az emberek szomjazzák az igazságot, mert az evangélium mindenkihez szól és Jézus Krisztus célja a teljes ember üdvössége.
Megtanultam, hogy akkor leszek jó evangelizátor, ha a Szentlélek vezet és, ha a kérügmát mindig az eszembe és szívembe forgatom. Dicsőség az Úrnak Jézus Krisztusnak a mi Megváltónknak.

 

                                                                                                                                                    A. Kati


Emberek halászává teszlek titeket

 

Dicsőség Jézus Krisztusnak a mi Urunknak és megváltónknak, hogy meghívott erre a

Pál kurzusra, azért hogy az Ő szívéből megosszon velem valamit.

Melyen megérintett, hogy mit jelent valóban, hogy az evangélium tüzéből elindulni, tovább menni. ”Jöjjetek utánam és én emberek halászává teszlek titeket”

Induljuk el Jézus Krisztus után. Ha elkezdem követni Jézus Krisztust, akkor emberek halászává leszek. Milyen egy jó halász?

Nem csak egy halra halászik, hanem kiveti a halót. Megtapasztaltam, hogy az emberek problémaiból kiindulva tudjuk hirdetni az evangéliumot. Ahoz, hogy evangelizálni tudjak én kell egyszer megtapasztalnom, én kell meggyőződve legyek arról, hogy megváltott vagyok. Nem riporter kell legyek hanem tanú.

Jézus Krisztusnak egy célja volt: minden embert üdvözítsen, megszabadítson a bűntől és új életet adjon.

Az örömhír valóban működik. és általam működni akar. Ahogy az Atya elküldte Jézus

Krisztust a világba, úgy küld Jézus Krisztus is minket a világba, hogy hirdessük az

örömhírt. Hatalmat adott Isten, hogy átformáljam családomat ,varosomat.

Város átformáló ember vagyok. Nem a világ fog engem átformálni, hanem én fogom a világot átformálni.

 

                                                                                                                                                   A. Edit

Jézus él, az én eletemben is, és cselekszik

 

Örömhírt osztok meg veletek. Általában engem mindig megerősít a hitemben, ha valaki megosztja, hogy hogyan cselekszik Isten.

Mielőtt még Mirjamka az első lányunk megfogant, a jobb oldali petefészkemen egy endometriozis cisztát fedeztek fel, amire nem hat semmiféle hormonkezelés, csak műtéttel távolítható el, és 80%-ban meddőséget okoz. Nagyon sokan imádkoztak értem. Az ecos fotót egy magyarországi orvos is megnézte, aki még a műtét  folyamatáról is részletesen tájékoztatott. Végül Marosvásárhelyen még megnézett egy szakorvos, aki érdekes módon nem látott endometriozist, csak több kis cisztát egymás mellett, amit hormonálisan kezelni lehet. Én nem vetettem alá magam ennek a kezelésnek, Mirjamka ennek ellenére megfogant és megszületett. Szülés után újból látható volt a petefészkemen a ciszta - én is láttam, ahogy elfedte a petefészek járatokat-, és az orvosom azzal biztatott, ha nem nő majd megműt a további szüléseim után.