Köszöntjük a BÚZAMAG KÖZÖSSÉG oldalán!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Isten szeret téged!

"Drága vagy szememben, becses vagy, és én szeretlek téged!" Iz 43,4

"A szívbeli bánat leveri az embert, de a szép szó felderíti! Péld 12,25

"Íme, nem rövid az Úr keze, hogy ne tudna megszabadítani, és nem tompa a füle, hogy ne hallana;

hanem a ti bűneitek lettek válaszfallá köztetek és Istenetek között,

és a ti vétkeitek fedték el arcát előletek, hogy ne hallgasson meg. Iz 59,1-2

"Nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről.” 1Kor 2,2

"Dicsőítlek téged, mert olyan csodálatosan alkottál, és tudom jól, milyen csodálatos minden műved! Zs 139,14

"Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, zöldellő legelőkön adott nekem helyet, csöndes vizekhez vezetett engem.

Felüdítette lelkemet, és az igazság ösvényein vezetett az ő nevéért.

Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vessződ és pásztorbotod megvigasztaltak engem.

Asztalt terítettél számomra azok előtt, akik szorongatnak engem.

Olajjal kented meg fejemet, és kelyhem csordultig töltötted.

Mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig." Zsoltárok 23

"A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik,

nem fuvalkodik fel, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem feltételezi a rosszat,

nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal; mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet soha meg nem szűnik. 1Kor 13,4-8

"Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízetlenné válik, mivel sózzák meg?" Mt 5,13

"Gyönyörködj az Úrban, ő megadja neked szíved kéréseit" Zs 37,4

"Hálát adok neked, Uram, a népek között, zsoltárral dicsérlek a nemzetek között." Zs 57,10

"Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem magasság, sem mélység, sem más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban van." (Róma 8,38)

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3,16)

"Ne gondoljatok a régi dolgokra, és az elmúltakra ne figyeljetek! Íme, én újat cselekszem, most sarjad, talán nem tudjátok?" Iz 43,18

"Hiábavaló hajnal előtt kelnetek, és késnetek a lefekvéssel, akik a fáradság kenyerét eszitek, hiszen ő álmában is megad mindent annak, akit kedvel. Zs 127,2

Tanúságtételek

A Katolikus egyház egy valóságos kincsesbánya

 

Hálát adunk Istennek a Búzamag közösség által november 4-6. között megszervezett EGYHÁZ KINCSEI kurzusért, amin 30-an vettünk részt Csíkszeredában a Szent Kereszt plébánián.

Tudjuk, hogy a Katolikus egyház sok kinccsel rendelkezik, mégis keveset ismerünk belőlük. A kurzuson ezekből a kincsekből fedeztünk fel néhányat. Új módon fedeztük fel a parancsolatokat, a bűnbánat, oltáriszentség, bérmálás, házasság, egyházi rend szentségét és a szentek közösségét, mint „földbe rejtett kincseket”, amiért érdemes mindent eladni, hogy a kincset rejtő föld a miénk legyen. Szemléltük a Szentírás és a Katolikus Egyház Katekizmusán keresztül, hogy milyen csodálatos az Egyház tanítása. Az oltáriszentség imádása által Jézus egészen közel jött hozzánk. Külön öröm volt megtapasztalni a bűnbánat szentségében az irgalmas Atya szeretetét és a szentmisében megünnepelni Istengyermekségünk méltóságát. Tudatosult bennünk, hogy küldetésünk van az evangélium hirdetésére, hiszen a világ sóvárogva várja Isten gyermekeinek a megnyilvánulását.

Külön köszönjük a Keresztirány szolgálatnak, akik ebben vezettek minket.

Dánél József

Tanúságtételek a kurzusról itt olvashatók

 

csaladi_1

 

Nagy öröm volt együtt lenni 2011. április 2-3 között a

„SZILÁRD ALAPOK A HÁZASSÁGBAN” hétvégén, a csíkszeredai Szent Kereszt plébánián. A Búzamag közösség és a Regnum Christi alapítvány által szervezett programon 16 házaspár és 2 jegyespár vett részt.

A hétvégi program 3 témában próbált

segítséget nyújtani a résztvevő pároknak:

  •   A szeretet formái
  •   Kommunikáció
  •   Megbocsátás

Mindhárom téma után lehetőség nyílt a

pároknak, hogy egymással beszélgetve,

őszintén feltárják egymás előtt, hol küzdenek problémákkal, nehézségekkel.

csaladi_2

 

csaladi_3

            Még több kép itt

 

A beszélgetésük során felismerve hiányosságaikat, döntéseket hozhattak, hogy mi az, amiben változtatni akarnak, hogy jobb legyen a kapcsolatuk. Az is egyértelművé vált, hogy a házasságban a férfi és nő közötti kapcsolat nem automatikus. Mindkét fél sokat kell dolgozzon azon, hogy bizalmas,  meghitt kapcsolatban legyen a társával.

 

Hisszük, hogy ha egy jobb világot akarunk, akkor a családokra oda kell figyelni, mert csak egészséges családok képesek egészséges gyermekeket nevelni.

 

Én fordulok el Istentől, nem Isten fordul el tőlem

A Fülöp-kurzusra eléggé fásultan érkeztem. Nem voltak különösebb elvárásaim, csak megpróbáltam nyitott lenni. Nagyon örültem, hogy itt jól kihangsúlyozták, hogy Isten feltétel nélkül szeret engem és mindenkit, úgy ahogy vagyok, úgy ahogy vagyunk: a szeretetéhez nem szükséges az, hogy jó legyek. Én már ezelőtt hallottam Istennek erről a feltétel nélküli szeretetéről, és ezt tartottam, tartom életem legfontosabb információjának. Bár érzem, hogy számomra ez a végső IGAZSÁG, és gyakran vigasztalt ürességeimben és bűneimben, sokszor nem tudtam, mit kezdjek vele. Miért „kell” a szűk kapun menni be? Mi a kárhozat? Miért „büntet” Isten, ha feltétel nélkül szeret? Attól tartottam, hogy ez a szeretet nem egyeztethető össze teljesen a Bibliával és a mindennapi élettel.

Tűz - Szentlélek tüze

 

Tűz - Szentlélek tüze - így tudnám a kurzust egy szóval megfogalmazni. Erre vágytam már egy ideje. Isten ültette el ezt a vágyat a szívembe, ezt az is igazolja ahogyan én eljutottam a kurzusra. Csodálatos a mi Istenünk! Sok minden lecsengett, letisztult ezen a kurzuson. Mint például, hogy ha nem ismerem az én Istenemet nem tudom Őt dicsérni, imádni. Akarjuk személyesen megismerni a mi Urunkat. Merjük közel engedni magunkhoz.

Már első nap éreztem, hogy az Úr kezelésbe vesz

 

Már nagyon rég szívem legbensőbb vágya volt, hogy örömben, fájdalomban, nehézségekben és kudarcokban képes legyek arra, hogy Istent szeressem és megmaradjak az Ő igéjében. Ennek ellenére mégis a János kurzus előtti időszakban elég mély sivárság jellemezte az Úrral való kapcsolatomat. Nemcsak, hogy nehezen bírtam megharcolni a Vele töltött időmet, de ha mégis harcoltam, sokszor nagyon felületes volt az imaidőm.