Köszöntjük a BÚZAMAG KÖZÖSSÉG oldalán!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Isten szeret téged!

"Drága vagy szememben, becses vagy, és én szeretlek téged!" Iz 43,4

"A szívbeli bánat leveri az embert, de a szép szó felderíti! Péld 12,25

"Íme, nem rövid az Úr keze, hogy ne tudna megszabadítani, és nem tompa a füle, hogy ne hallana;

hanem a ti bűneitek lettek válaszfallá köztetek és Istenetek között,

és a ti vétkeitek fedték el arcát előletek, hogy ne hallgasson meg. Iz 59,1-2

"Nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről.” 1Kor 2,2

"Dicsőítlek téged, mert olyan csodálatosan alkottál, és tudom jól, milyen csodálatos minden műved! Zs 139,14

"Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, zöldellő legelőkön adott nekem helyet, csöndes vizekhez vezetett engem.

Felüdítette lelkemet, és az igazság ösvényein vezetett az ő nevéért.

Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vessződ és pásztorbotod megvigasztaltak engem.

Asztalt terítettél számomra azok előtt, akik szorongatnak engem.

Olajjal kented meg fejemet, és kelyhem csordultig töltötted.

Mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig." Zsoltárok 23

"A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik,

nem fuvalkodik fel, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem feltételezi a rosszat,

nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal; mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet soha meg nem szűnik. 1Kor 13,4-8

"Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízetlenné válik, mivel sózzák meg?" Mt 5,13

"Gyönyörködj az Úrban, ő megadja neked szíved kéréseit" Zs 37,4

"Hálát adok neked, Uram, a népek között, zsoltárral dicsérlek a nemzetek között." Zs 57,10

"Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem magasság, sem mélység, sem más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban van." (Róma 8,38)

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3,16)

"Ne gondoljatok a régi dolgokra, és az elmúltakra ne figyeljetek! Íme, én újat cselekszem, most sarjad, talán nem tudjátok?" Iz 43,18

"Hiábavaló hajnal előtt kelnetek, és késnetek a lefekvéssel, akik a fáradság kenyerét eszitek, hiszen ő álmában is megad mindent annak, akit kedvel. Zs 127,2

Tanúságtételek

Sms gyorsassággal válaszolt Isten a

kérdésemre


Meghívtam Istent az életembe, konkrétan életem anyagi dolgainak rendezésére. Kértem Őt, hogy amennyire gyarló természetem nyitott tud lenni az Ő jelenléte befogadására, próbáljon meg sáfárkodni anyagi javaimmal. Az Úr komolyan vette kérésem, mert minden túlzás nélkül, rögtön válaszolt is minden ez irányú kérdésemre.

Öröm van bennem, mert NÖVEKEDÉSBEN

vagyok!

 

Már indulásból tudtam nem véletlen vagyok itt. Már a bevezető sokat elárult számomra, a leglényegesebbet: hogy fiatal vagyok, mert növekszem. Igen, ez már nagyon megérintett. Ahogyan végigvezettek az evangélium 7 fiatalját bemutatva, éreztem, ez igen, ez én vagyok, és ez is, és végül szinte mindenikbe magamra, az életemre ismertem. A második fiatalnál, ismertem magamra, a múltba. Én is, akár Salomé így éltem kiskoromtól kezdve. Gyerekkorba a szüleimnek, és a környezetemnek kellett megfelelnem, nem számított a saját véleményem.  Aztán remélve, hogy ebből szabadulok, férjhez mentem, persze a házasságomba sem a saját szerepemet játszottam, hanem tovább folytatódva az előbbi, csak még a páromnak is meg kellett felelni. Tehát plusz még egy személy és családja. Ettől egyre inkább ideges lettem.

 

„Éhesen” mentem a lelki napra, az Atyával találkozni, szembenézni önmagammal. És hála Neki, mindez meg is történt. Hálatelt szívvel jöttem el, mert találkozhattam Vele, megtapasztalhattam újra és újra hatalmas szeretetét. Fúrcsamód sokszor előtörnek a könnyeim, amikor megérzem a jelenlétét…de nem szomorúság könnyei ezek, hanem a boldogságé, amikor megtapasztalom, hogy mennyire szeret engem a Mennyei Atyám, engem, iciripiciri lényt Hozza képest. Az ember hajlamos felülértékelni önmagát, a saját problémáit, a saját életét a középpontba helyezni. És amikor rájövök, hogy mennyire hatalmas Ő és mégis milyen különlegesen bánik velem, ahogy minden egyes emberrel...ilyenkor belémhasít, hogy nem lenne elég a világ összes emberi agya sem ahhoz, hogy felfogjuk, mennyire hatalmas Ő. És mégis meg akarjuk érteni, meg akarjuk magyarázni például a Szentháromság titkát. Eddig vakon hittem, nem gondolkoztam ezen, most annyi változott, hogy ugyanolyan vakon hiszek, és csak annyit értettem meg, hogy sokkal hatalmasabb, mint amennyire eddig gondoltam.

 

Lelkigondozói kurzus Csíkszereda

2010 február 11-14

 

Tanuságtételek

 

Sok fájdalommal, feldúltsággal jöttem – azt éreztem nem tudok itt jelen lenni. Sokmindent még a kurzus után fogok elmélyíteni magamban. Ami nagyon aktuális volt számomra: a megbocsátás azoknak, akik engem nap mint nap megbántanak. Megértettem, hogy nem elég kimondani, hogy „megbocsátok”, hanem ez egy őszinte, Istennel közösségben meghozott döntés kell legyen. Az Istennel való kapcsolatomat szeretném ezutám helyrehozni, hogy Őt vigyem a szívemben az embereknek.  E.E.

 

Amikor először meghallottam, hogy Eszter-közbenjárás kurzusra kerül sor hamarosan, már akkor nagy vágy volt a szívemben, hogy részt vegyek rajta. A tanítások során felismertem, hogy a közbenjárásnak egy hasonló formáját már eddig is alkalmaztam, most viszont a kurzus néhány dologra jobban ráirányította a figyelmemet.