Köszöntjük a BÚZAMAG KÖZÖSSÉG oldalán!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Isten szeret téged!

"Drága vagy szememben, becses vagy, és én szeretlek téged!" Iz 43,4

"A szívbeli bánat leveri az embert, de a szép szó felderíti! Péld 12,25

"Íme, nem rövid az Úr keze, hogy ne tudna megszabadítani, és nem tompa a füle, hogy ne hallana;

hanem a ti bűneitek lettek válaszfallá köztetek és Istenetek között,

és a ti vétkeitek fedték el arcát előletek, hogy ne hallgasson meg. Iz 59,1-2

"Nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről.” 1Kor 2,2

"Dicsőítlek téged, mert olyan csodálatosan alkottál, és tudom jól, milyen csodálatos minden műved! Zs 139,14

"Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, zöldellő legelőkön adott nekem helyet, csöndes vizekhez vezetett engem.

Felüdítette lelkemet, és az igazság ösvényein vezetett az ő nevéért.

Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vessződ és pásztorbotod megvigasztaltak engem.

Asztalt terítettél számomra azok előtt, akik szorongatnak engem.

Olajjal kented meg fejemet, és kelyhem csordultig töltötted.

Mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig." Zsoltárok 23

"A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik,

nem fuvalkodik fel, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem feltételezi a rosszat,

nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal; mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet soha meg nem szűnik. 1Kor 13,4-8

"Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízetlenné válik, mivel sózzák meg?" Mt 5,13

"Gyönyörködj az Úrban, ő megadja neked szíved kéréseit" Zs 37,4

"Hálát adok neked, Uram, a népek között, zsoltárral dicsérlek a nemzetek között." Zs 57,10

"Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem magasság, sem mélység, sem más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban van." (Róma 8,38)

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3,16)

"Ne gondoljatok a régi dolgokra, és az elmúltakra ne figyeljetek! Íme, én újat cselekszem, most sarjad, talán nem tudjátok?" Iz 43,18

"Hiábavaló hajnal előtt kelnetek, és késnetek a lefekvéssel, akik a fáradság kenyerét eszitek, hiszen ő álmában is megad mindent annak, akit kedvel. Zs 127,2

Tanúságtételek

Életem egyik legszebb élménye a Jézussal való találkozás volt.

Isten nélkül is lehet élni, csak érdemes-e? Hiszem, hogy ő ismer a legjobban, tudja, hogy mire van szükségem. Ha kellőképpen ráfigyelek, ezeket az ajándékokat a kezembe  rakja, sőt még többet ad, mint amit én elvárnék, mert szeret engem, hiszen ezért teremtett.

Miért nem mondták ezt nekem korábban?

 

(Fülöp kurzusróltanuságtételek 2007 októbere)


"Miért nem mondták ezt nekem korábban???" - ezt a kérdést forgattam magamban az első nap után. Aztán lassan kezdtek letisztázódni bennem a dolgok és rájöttem, hogy ezt korábban, fiatalabban nem érthettem volna meg. Azt hiszem, én voltam a legfiatalabb a résztvevők közül, de ez szerintem nem volt akadály, sőt, nem éreztem semmilyen kisebbségi érzést vagy hasonlókat.

Isten mellett dönteni minden megvetést és

megalázást vállalva.

 

Kétévnyi nekirugaszkodás után végre részt vettem a Megkülönböztetés kurzuson, hogy megismerjem, hogyan kell különböző élethelyzetekben Szentlélektől indított, Istennek tetsző jó döntéseket hozni apróbb vagy nagyobb horderejű problémáimban, döntéseimben, ahol az emberi megfontoltság és okoskodás nem elégséges.

Megosztom veletek, amit a Jézus kurzusról magammal hoztam. Nagyon sokszor és sokáig az én szívemben nem lobogó tűz égett Jézus iránt, hanem inkább valami gyenge füstölgő lángocska, s mindezek ellenére Jézus nem fordult el tőlem, hanem ténylegesen úgy szeretett és szeret, ahogy vagyok, mert Ő a „füstölgő mécsbelet nem oltja ki”.

 

Mindig szeretetre vágytam, hogy valaki szeressen, és azt gondoltam, hogy törekednem kell, ki kell érdemelnem, hogy szeressenek. Így az életem nagy színjáték volt, mert nem lehettem önmagam, nem voltam önmagam. Ez fárasztó és nagyon nehéz volt. Minél mélyebben éreztem, hogy nem vagyok elfogadva, annál inkább eltaszítottam az embereket magamtól. Egy nagyon egyszerű megoldásra találtam: nem fogadnak el, nem szeretnek, nagyon jó, mert így én sem fogok elfogadni senkit. Mert nem törekedtem, hogy szeressek ott, ahol széthúzás van és irigység, önzőség született bennem.