Köszöntjük a BÚZAMAG KÖZÖSSÉG oldalán!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Isten szeret téged!

"Drága vagy szememben, becses vagy, és én szeretlek téged!" Iz 43,4

"A szívbeli bánat leveri az embert, de a szép szó felderíti! Péld 12,25

"Íme, nem rövid az Úr keze, hogy ne tudna megszabadítani, és nem tompa a füle, hogy ne hallana;

hanem a ti bűneitek lettek válaszfallá köztetek és Istenetek között,

és a ti vétkeitek fedték el arcát előletek, hogy ne hallgasson meg. Iz 59,1-2

"Nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről.” 1Kor 2,2

"Dicsőítlek téged, mert olyan csodálatosan alkottál, és tudom jól, milyen csodálatos minden műved! Zs 139,14

"Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, zöldellő legelőkön adott nekem helyet, csöndes vizekhez vezetett engem.

Felüdítette lelkemet, és az igazság ösvényein vezetett az ő nevéért.

Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vessződ és pásztorbotod megvigasztaltak engem.

Asztalt terítettél számomra azok előtt, akik szorongatnak engem.

Olajjal kented meg fejemet, és kelyhem csordultig töltötted.

Mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig." Zsoltárok 23

"A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik,

nem fuvalkodik fel, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem feltételezi a rosszat,

nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal; mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet soha meg nem szűnik. 1Kor 13,4-8

"Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízetlenné válik, mivel sózzák meg?" Mt 5,13

"Gyönyörködj az Úrban, ő megadja neked szíved kéréseit" Zs 37,4

"Hálát adok neked, Uram, a népek között, zsoltárral dicsérlek a nemzetek között." Zs 57,10

"Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem magasság, sem mélység, sem más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban van." (Róma 8,38)

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3,16)

"Ne gondoljatok a régi dolgokra, és az elmúltakra ne figyeljetek! Íme, én újat cselekszem, most sarjad, talán nem tudjátok?" Iz 43,18

"Hiábavaló hajnal előtt kelnetek, és késnetek a lefekvéssel, akik a fáradság kenyerét eszitek, hiszen ő álmában is megad mindent annak, akit kedvel. Zs 127,2

Tanúságtételek

Jézus kurzuson vettem részt augusztus 14-19 között. Ezen a kurzuson megértettem, hogy az örök élet nem az, amit elképzeltem. Én úgy gondoltam eddig, hogy az én számomra soha el nem érhető, valahol messzire van tőlem. Itt megértettem, az örök élet megismerni Istent.

A Jézus kurzus előtti időszakban nagy lelki sötétségben éltem, nem találtam a kiútat. Folyton vádoltam magamat, vádoltam másokat, megkeserítettem környezetem életét. Ott a gödör mélyén nem láttam tisztán, nem jöttem rá, hogy ez támadás, még az oly jól ismert és annyiszor hallott tanítás szavai sem ugrottak be: „ne feledjétek a gonosz az, aki vádol, a Szentlélek az, aki vigasztal”.


Fülöp kurzusról tanúságtételek

 

D. M.: „Ami a szívemhez szólt, az volt, hogy milyen mérhetetlen nagy az Atya szeretete. (…) Teológiát tanultam, ismertem a Szentháromság tanát, de a Szentlélek működését egyáltalán  nem ismertem, soha nem kértem a segítségét. Mostmár ismerem Őt.” 

 

A gyerekkoromban kialakult helytelen Istenkép az ateizmus karmaiba sodort. Önerőmből, arrogánsan, egyedül akartam életem élni. Addig, amíg fizikai erőmből tartott, 33 éves koromig, ez sikerült is. Aztán bekövetkezett a totális csőd.

Még mindig érzem a budi szagát, ami mögött 13 évesen elszívtam az első cigarettámat, amely egy "szimpla kárpáci" volt. Egyáltalán nem esett jól, de az igen, hogy végre én is vagyok valaki, mert már cigiztem. Később a nagyobb fiúktól, akik tudtam, hogy nem utasítanak el, rendszeresen kértem a cigarettát.