Köszöntjük a BÚZAMAG KÖZÖSSÉG oldalán!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Isten szeret téged!

"Drága vagy szememben, becses vagy, és én szeretlek téged!" Iz 43,4

"A szívbeli bánat leveri az embert, de a szép szó felderíti! Péld 12,25

"Íme, nem rövid az Úr keze, hogy ne tudna megszabadítani, és nem tompa a füle, hogy ne hallana;

hanem a ti bűneitek lettek válaszfallá köztetek és Istenetek között,

és a ti vétkeitek fedték el arcát előletek, hogy ne hallgasson meg. Iz 59,1-2

"Nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről.” 1Kor 2,2

"Dicsőítlek téged, mert olyan csodálatosan alkottál, és tudom jól, milyen csodálatos minden műved! Zs 139,14

"Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, zöldellő legelőkön adott nekem helyet, csöndes vizekhez vezetett engem.

Felüdítette lelkemet, és az igazság ösvényein vezetett az ő nevéért.

Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vessződ és pásztorbotod megvigasztaltak engem.

Asztalt terítettél számomra azok előtt, akik szorongatnak engem.

Olajjal kented meg fejemet, és kelyhem csordultig töltötted.

Mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig." Zsoltárok 23

"A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik,

nem fuvalkodik fel, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem feltételezi a rosszat,

nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal; mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet soha meg nem szűnik. 1Kor 13,4-8

"Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízetlenné válik, mivel sózzák meg?" Mt 5,13

"Gyönyörködj az Úrban, ő megadja neked szíved kéréseit" Zs 37,4

"Hálát adok neked, Uram, a népek között, zsoltárral dicsérlek a nemzetek között." Zs 57,10

"Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem magasság, sem mélység, sem más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban van." (Róma 8,38)

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3,16)

"Ne gondoljatok a régi dolgokra, és az elmúltakra ne figyeljetek! Íme, én újat cselekszem, most sarjad, talán nem tudjátok?" Iz 43,18

"Hiábavaló hajnal előtt kelnetek, és késnetek a lefekvéssel, akik a fáradság kenyerét eszitek, hiszen ő álmában is megad mindent annak, akit kedvel. Zs 127,2

Tanúságtételek

Ő akar az Apukám lenni

'' - Hányszor lehet eljönni erre a Fülöp kurzusra?
 - Elég egyszer, az biztosan megváltoztatja az életed!''


   Haraggal a szívemben mentem a Fülöp kurzusra. Isten felé éreztem haragot, mivel fél éve veszítettem el édesapámat. Úgy éreztem Isten minden biztos pontot kirántott a kezemből, erőszakosan, kegyetlenül. Haragudtam Istenre, de nem nagyon mutattam ki, beszélni sem beszéltem róla senkinek. Úgy véltem, hogy ez csak rám és erre a '' kegyetlen'' Istenre tartozik.
Mikor megérkeztem a kurzusra azt éreztem, nekem semmi olyant nem tudnak mondani, mutatni, ami megérintene. Tévedtem, ahogy azzal is, hogy az Isten kegyetlen és azért vette el tőlem az apukám, hogy ezzel bántson.

 Hagyjuk Istennek, hogy megmondja Ő maga, kik vagyunk

Nagyon sok mindent tanultam ezen a hétvégén. Új dolog volt hallani azt, hogy ha nem hagyjuk Istennek, hogy megmondja Ő maga, kik vagyunk, akkor megmondja nekünk valaki más, elhiteti velünk valaki más, és az talán nem Isten igazsága lesz.

Egy másik fontos új felismerés számomra az volt, hogy amit magamról gondolok, nem határozhatja meg az életemet, bármit sugall az értelmem, az érzelmeim, Isten igazságába

kell kapaszkodnom, hiszen Ő még a születésem előtt ellátott 1000 öleléssel, hogy emlékezzek az Ő szeretetére, a nehézségekben is.

Tudatosult bennem, hogy nem várhatok mindent Istentől. Ő nem fog kiemelni a csüggedtségemből, az önsajnálatomból, nem jön be utánam a barlangba, ahol sebeimet nyalogatom, hanem szeretettel vár a barlang bejáratánál. Nekem kell döntenem és lépéseket tennem. Az én felelősségem, hogy felálljak és tovább menjek. Valójában a hozzáállásomtól függ, hogy örülök az életemnek, vagy hagyom, hogy a stressz, a csüggedés, az önsajnálat, feneketlen kútjában elmerüljek. Ez bizony „jó kis lecke volt!”

Isten felrázott a kényelmességemből ezen a kurzuson és azt mondta: „Kelj fel! Indulj el! Én már mindennel elláttalak, amire szükséged lehet egy boldog élethez, minden szeretetem a tiéd, de a lépéseket neked kell megtenned. Én nem tehetem meg helyetted!”

Istennek legyen hála mindazért, amit elültetett bennem e pár nap alatt. Bátorítok mindenkit, akinek lehetősége van, vegyen részt ezen a kurzuson, hiszen nagyon sokat tanulhat belőle.

B. M.

Én Istent kell szolgáljam

2Nagyon örvendek, hogy ott voltam a Fülöp kurzuson. Leírhatatlanul jól éreztem magam, soha ennyi öröm, boldogság, nyugalom, nem volt bennem, mint most. Édesapám betegsége által jöttem rá arra, hogy Isten van és a mai napig cselekszik és dolgozik  az emberekben. És persze sok tapasztalás után, amit azon nyomban nem tudtam hova tenni, de idővel világossá vált, hogy is működik ez. Ezen a hátvégén sok minden letisztult bennem, legfőképp az, hogy  az embernek bűnös a természete, hajlamos a bűn elkövetésére, de ezt le is lehet győzni, nemet mondani, ami persze nagyon nehéz, de sok erővel és erős kitartással meglehet csinálni.

Az Áradat egyesület, partnerségben a csíkszeredai Búzamag közösséggel, szervezte meg idén 2012. augusztus 17-19. között a gyógyító imára épülő lelkigyakorlatot. A meghívottunk, Josip Loncar, katolikus ember, családapa, egy katolikus evangelizációs központ vezetője Horvátországban. A magyar fordítást Vajda Károly atya vállalta. Az idei lelkigyakorlat helyszíne a Segítő Mária kollégiumának díszterme, résztvevők száma 238.

A gyógyító lelkigyakorlatunk idei témája a “Hit és gyógyulás”, Hogyan kell hinni, ahhoz, hogy a testi –lelki gyógyulást be tudjuk fogadni? Hogyan és kiket evangelizáljunk?

A megbocsátásnak hatalmas ereje van
.
A kurzus előtt napokig ezt a dalt énekeltem:
.
Atyám, szerelmed erős és végtelen.
Hogyan maradhat tiszta az életem?
Szívembe rejtem szent igéidet, hogy
ne vigyen bűnbe soha az én szívem
Vezess el engem az igaz életre,
hogy gyönyörködjem a te szent törvényedben!
Gyűlöljem meg a bűnt, mely romba dönt,
s csak arra nézzek mi vár rám odafönt!
 
Sok kérdéssel, bántalommal, sérüléssel, le nem tisztázott kapcsolattal, tévhittel mentem a Lelkigondozói kurzusra, de teljesen nyitott és befogadó szívvel minden isteni igazságra. Szívtam magamba a tanításokat, figyeltem arra, hogy hol találom meg magamat bennük.