Köszöntjük a BÚZAMAG KÖZÖSSÉG oldalán!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Megújulás

Szt. Lukács azt írja, hogy az apostolok „nagy hatalommal” (ApCsel 4,33) evangelizáltak.
Lehet hatalom nélkül is evangelizálni? Mi a különbség a hatalommal és a hatalom/erő nélküli evangelizáció között? Ma olyan hatalommal evangelizálunk, mint az apostolok?
Jézus minden tanítványát meghívja arra, hogy hirdessék az Örömhírt minden teremtménynek. Hogy beteljesítsük ezt a küldetését, képessé tesz bennünket azzal, hogy elküldi Szentlelkét. 50 nappal Jézus feltámadása után - mialatt zárt ajtók mögött reszkettek az apostolok - hirtelen nagy szél töltötte be a házat, ahol találkoztak, és a Szentlélek mindannyiukra kiáradt. Rögvest ezután Péter és a többi tizenegy lejött az emeleti teremből, és a város terén tanúságot tettek Jézus Krisztus haláláról és feltámadásáról.
Szombaton (2012. május 26-án) délelőtt a Szent Péter téren került sor a pápai kihallgatásra az olaszországi mozgalom megszületésének 40. évfordulója alkalmából. Az ünnepi program reggel 9 órakor kezdődött imával, majd énekek és tanúságtételek hangzottak el. 10 órakor szentmisét mutatott be Angelo Bagnasco bíboros, genovai érsek, az olasz püspöki konferencia elnöke. Ezt követően érkezett a Szent Péter térre XVI. Benedek, aki találkozott a hívekkel és beszédet intézett hozzájuk. A „Szentlélekben való megújulás" mozgalom tagjai nevében Salvatore Martínez, a mozgalom elnöke köszöntötte a Szentatyát.

„Mennybemenetele előtt Jézus megígérte tanítványainak a Szentlélek csodálatos kiáradását. Ezt olyan adományok és képességek kísérik, amelyek képessé teszik a tanítványokat a hatékony evangelizációra: "Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek... Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik, ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak." (Mk 16,15-19) Ezek az ígéretek Pünkösd vasárnapján teljesedtek be: "Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket." (ApCsel 2,4) Az Apostolok Cselekedetének a többi része bemutatja, hogyan jutott el az örömhír a jeruzsálemi zsidóktól a szamariaiakhoz (ApCsel 8,1-20), aztán a pogányokhoz (ApCsel 10,34-48), végül pedig Rómába, az akkor ismert világ központjába. A missziót minden egyes szakaszánál a Lélek adományai kísérték.

Háromféle szempontból vizsgáljuk meg a kegyelmi adományokat:

Bővebben itt

Az április 29-én, Riminiben megnyílt és május 2-án véget érő összejövetel témája: „A Szentlélek tesz tanúságot, mert ő az igazság”. A Szentatya üzenetében lelki közelségéről biztosítja a Karizmatikus Megújulás mozgalmának nagy családját, amelynek olasz országos elnöke Salvatore Martínez.

Intenzívebbé kell tenni a főpásztorok és az egyházi mozgalmak közötti párbeszédet, amely hasznosítandó értékes erőforrás az egyházban. Ennek a kívánságának adott hangot pénteken délelőtt XVI. Benedek, amikor fogadta a karizmatikus mozgalmak katolikus testvériségének tagjait. A kihallgatás résztvevői a napokban Assisiben tartották nemzetközi konferenciájukat a következő témáról: „A keresztre feszített Krisztust hirdetjük, aki Isten ereje és bölcsessége”. Becslések szerint a világon ma 500 millióra tehető a karizmatikusok száma, amelyből 120 millió a katolikus.