Köszöntjük a BÚZAMAG KÖZÖSSÉG oldalán!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Isten szeret téged!

"Drága vagy szememben, becses vagy, és én szeretlek téged!" Iz 43,4

"A szívbeli bánat leveri az embert, de a szép szó felderíti! Péld 12,25

"Íme, nem rövid az Úr keze, hogy ne tudna megszabadítani, és nem tompa a füle, hogy ne hallana;

hanem a ti bűneitek lettek válaszfallá köztetek és Istenetek között,

és a ti vétkeitek fedték el arcát előletek, hogy ne hallgasson meg. Iz 59,1-2

"Nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről.” 1Kor 2,2

"Dicsőítlek téged, mert olyan csodálatosan alkottál, és tudom jól, milyen csodálatos minden műved! Zs 139,14

"Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, zöldellő legelőkön adott nekem helyet, csöndes vizekhez vezetett engem.

Felüdítette lelkemet, és az igazság ösvényein vezetett az ő nevéért.

Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vessződ és pásztorbotod megvigasztaltak engem.

Asztalt terítettél számomra azok előtt, akik szorongatnak engem.

Olajjal kented meg fejemet, és kelyhem csordultig töltötted.

Mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig." Zsoltárok 23

"A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik,

nem fuvalkodik fel, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem feltételezi a rosszat,

nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal; mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet soha meg nem szűnik. 1Kor 13,4-8

"Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízetlenné válik, mivel sózzák meg?" Mt 5,13

"Gyönyörködj az Úrban, ő megadja neked szíved kéréseit" Zs 37,4

"Hálát adok neked, Uram, a népek között, zsoltárral dicsérlek a nemzetek között." Zs 57,10

"Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem magasság, sem mélység, sem más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban van." (Róma 8,38)

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3,16)

"Ne gondoljatok a régi dolgokra, és az elmúltakra ne figyeljetek! Íme, én újat cselekszem, most sarjad, talán nem tudjátok?" Iz 43,18

"Hiábavaló hajnal előtt kelnetek, és késnetek a lefekvéssel, akik a fáradság kenyerét eszitek, hiszen ő álmában is megad mindent annak, akit kedvel. Zs 127,2

Tanúságtételek

hogyan-gyogyitott-jezus

Tanúságtételek a lelkigondozói kurzusról 2020. február 20-23.

Hála, hála, hála és köszönet az Istennek, a lelkigondozóknak és mindenkinek, aki imában hordozta a lelkigondozói kurzust! Nagyon mélyreható tanítások voltak, sokat gyógyulhattunk általuk. Köszönöm a személyes lelkigondozast, nagyon sokat segített. Olyan sérülések jöttek fel a lelkem mélyéről, amikről
azt hittem, már rég túlvagyok rajtuk. Most úgy érzem igazán sikerült átadni és bocsánatot kérni a Mennyei Atyától értük. Örülök, hogy ez alkalommal bocsánatot tudtam kérni és meg tudtam bocsátani magamnak, a Mennyei Atyának és mindenkinek, akinek ezzel tartoztam. Isten gyógyító kegyelmét kérem mindanyiunkra. ,,Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.” (Jo 3,5)
K. Enikő

Tanúságtételek Fülöp kurzus 2020 január 24-26.

Én azt hittem nem sokat fog mondani ez a kurzus számomra, hiszen már egyszer részt vettem rajta 15 evvel ezelőtt. Inkább a szolgálatért jöttem és a közösségért. De biza tévedtem, megfeledkeztem, hogy Isten mindig tartogat kellemes, áldásos meglepetéseket számunkra. Hát ezzel most is így jártam. A tanítások és a megújult dinamikák új módon elmélyítették, felújították bennem az Istennel való közösséget, a Vele való kapcsolatot. Újra megerősítette bennem, hogy Ő az én Mennyei Apukám, akire mindig számíthatok, ha elhagyom is. Ő mindig hazavár, hogy soha nem kell félnem, ha elesek, mert Ő felemel és tovább segít az úton, azon az úton, amit Ő szánt nekem.  Újra megerősödött bennem, hogy Istennek még mindig van a tarsolyába számomra is ajándék, amit biza ki nem szeret kapni. Hát én biza nagyon szeretek adni is, de kapni is ajándékot, főleg, ha azt a Szentlélek adja. És bár gyakran tapasztalom, de most újra erőteljesen tapasztaltam, hogy az Úr a próféták által igenis szól hozzám, batárit, erősít, felemel, megsimogatja elfáradt lelkemet. Újra rácsodálkoztam az Ő kreatív gondolkodására, cselekedetére. Nem tudok mást, csak csodálni szépségét, hálát adni ajándékaiért, dicsőíteni Őt, azért AKI Ő! 

Köszönöm Jézusom, hogy a mocskos bűneimet felvitted a keresztre, hogy elszenvedted a keresztutat, és mindezt értem! Hálát adok minden Téged követődért, mindenkiért, akik azért élnek, hogy a Te szolgálatodba álljanak! Áldalak és magasztallak a Te jóságodért, szeretetedért! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek most és mindörökké.

I. Krisztina

 

kincsesladaTanúságtételek - Fülöp kurzus, Csíkszereda, 2018. február 19-21.

A Fülöp kurzus megváltoztatta az életemet merem, ezt kijelenti. 2014-ben is részt vettem a Fülöp kurzuson, de akkor nem tudtam átadni magam teljesen. Voltak területek az életemben, amelyeket én akartam megoldani és nem engedtem oda be az Istent. Éreztem egy vágyat a szívemben, hogy nekem újra el kell végeznem a Fülöp kurzust és így vettem részt újra rajta. Nagy változás volt, amit tapasztaltam, hogy Isten úgy szeret, ahogy vagyok. Ez számomra eléggé nagy meg tapasztalás volt, hiszen az életem során ahányszor bűnt követtem el úgy éreztem, hogy most egy darab kiszakadt belőlem, hogy egyre kisebb vagyok és nem beszélve arról, hogy úgy tartottam Isten kevésbé szeret, mert újra és újra beleestem abba a bűnbe. Ez eléggé kihatott az önbizalmamra is, sokat küszködtem vele, mindenkinek meg akartam felelni és mikor nem jött úgy össze, akkor persze én voltam az, akinek semmi sem jön össze és még a Jó Istennél is elbukott. A Szentlélek kiáradáskor is az jött, hogy én egy kincsesláda vagyok, tele drágakövekkel. Isten egy nagyított  szánt számomra, hogy azon keresztül az Ő szemével nézzem magam. Ekkor már teljesen éreztem, hogy úgy vagyok jó, ahogy vagyok, nem kell megfeleljek senkinek és így szeret engem az Isten. Ez adta a legvégső lökést számomra. Még ma is bennem él a hétvége lendülete és azon vagyok, hogy ez meg is maradjon.

T. T.

olelesB .I.: Rájöttem arra, hogy Isten mennyire irgalmas, és nem olyan, hogy megbüntet minket. Ő minden bűnünket meg tudja bocsátani és minden teléket szét tud vágni, bármilyen nagyok legyenek is a serüléseink, akár már az anyaméhtől. Ezt tapasztaltam meg, és ezáltal érzem, hogy más ember lettem, és aránylag rövid időn belül. Nem tudtam, azt, hogy bűn az akkupunktúra, odamenni, hogy ezáltal gyógyulj, és másodikszor, amikor meg akartam csinálni, akkor mondták, hogy ez vétek, de azt mondtam, hogy ha meggyógyulunk általa, akkor miért ne. De akkor megmutatta Isten azt, hogy az akkupunktúra által a vesém nem gyógyult meg, viszont meggyógyult a Fülöp kurzuson. A szeretettel volt nagyon nagy problémám. Rájöttem, hogy ezt én se kaptam meg az életben és ezért nem tudtam továbbadni. Nagyon szerettem a gyermekeimet, bármit megtettem volna értük, de megölelni nem tudtam. Most úgy érzem, hogy mindenkit meg szeretnék ölelni.

fulop 2015 csikT.A.: Rájöttem, hogy bármilyen vággyal Isten elé állok, és kérek tőle egy kis dolgot, akkor Ő egy hatalmas dologgal válaszol nekem. Megértettem, hogy Isten feltétel nélkül szeret és elfogad engem. Néha magamat nehéz elfogadnom a fölösleges kilóim miatt, és hasonlítgatom magam másokkal. Péntek éjjel azt álmodtam, hogy világoskék szemeim van(amire régebb vágytam), és nagyon sovány vagyok (amire ugyancsak mindig is vágytam). De amikor tükörbe néztem nem tetszettem magamnak és Istennek sem, noha olyan voltam, amire vágytam. Reggel, amikor felkeltem, és álmos szemekkel a tükörbe néztem, nagyon szépnek láttam magam. Az álmomon keresztül is üzent Isten, hogy Ő így szeret, ahogy vagyok, és hogy én is fogadjam el önmagamat.

P.-B. Zs.: Az egyik nagyon  mélyen megérintő rész az volt, amikor elhangzott a meghívás, hogy adjuk át az életünket Jézusnak, és írjuk le azokat a területeket is, amelyeket átadunk. Azt éreztem, hogy ülök a székemen, de mintha esnék le róla. Aztán elmentem az egyik imapárhoz, ahol át tudtam adni az életem, és meghozni a döntést Jézus mellett.